Keramická dílna Jihlava

Projekt keramické dílny

Umění s handicapem vznikl v Jihlavě v roce 2014 na podporu lidí, kteří mají díky svému handicapu na trhu práce velmi malou šanci se plnohodnotně uplatnit.

Díky této příležitosti, kterou mají momentálně možnost využívat tři ženy, vznikají solitérní díla do zahrad, různé drobnosti k dekoraci a další zajímavá keramika.  


Naše ženy

Paní Lenka, která je nevidomá, v dílně pracuje pouze a jen technikou ATM. Vzhledem k nemožnosti využít vizuální inspirace či předlohy, tvoří nejčastěji pomocí vnitřní intuice, nálady a citu. A právě v tom spočívá jedinečnost, kouzlo a originalita jejích výrobků.

Paní Martinu už od narození provází vážné zrakové onemocnění - vrozený zákal rohovky. Vychutnává život všemi doušky především s rodinou, jejími dvěma krásnými zdravými dětmi a manželem, jak říká, jejím andělem. Práci v dílně by doporučila všem jako terapii, která lidi zbavuje bolestí, stresu a trápení.

Paní Markétě lékaři oznámili, že její život vinou dědičného autoimunitního selhání už nikdy nebude takový, jaký býval. Ráda vytváří nové návrhy a pracuje s dětmi i dospělými, kteří do keramické dílny zavítají. Jejím nejoblíbenějším motivem jsou andělé. Věří, že v každém z nich najde člověk kousek svého anděla strážného, který ho chrání a provází životem.